Za każdym razem gdy golfista robi jedno birdie, musi następnie wykonać dwa double bogey aby zachować podstawową równowagę we Wszechświecie.

 

Witamy w Golf Challenge !

 

To najważniejsza część naszego portalu.
Umożliwia ona rejestrację Twoich wyników (gier), śledzenie na bieżąco postępów i swoich statystyk.


Ponadto, na tej podstawie nasz program automatycznie dokona obliczenia Twojego handicapu, wygeneruje plany i zalecenia treningowe w zależności od osiągniętych na tym etapie wyników i popełnianych błędów.


Regularne stosowanie Golf Challenge pozwoli na poznanie swoich mocnych i słabych stron, uzyskanie wskazówek co do elementów gry na którymi należy pracować w zależności od swojego poziomu oraz systematyczne obniżanie swojego handicapu.
Golf Challenge poda Ci również bardzo dużo użytecznych statystyk Twojej gry.

 

Najważniejsze z nich to:
a. Analiza skuteczności poszczególnych elementów Twojej gry tj. tee shotu, chippingu, długiej gry, puttowania itd

b. Porównanie Twojej skuteczności ze skutecznością przewidywaną dla Twojego handicapu, jak również dla handicapu bezpośrednio poniżej

c. Informacje nad czym powinieneś pracować, gdzie robisz postęp, a gdzie regres

d. Informacje jakie rodzaje błędów najcześciej popełniasz w poszczególnych elementach gry

 

I co najważniejsze...
Na podstawie Twoich statystyk nasz program podpowie CO powinieneś ćwiczyć w najbliższym okresie i JAK powinieneś
to ćwiczyć, podając bardzo konkretny plan treningowy na najbliższy miesiąc lub do czasu, kiedy Twoje wyniki się poprawią.